ZAKARIÁS ISTVÁN

 

Tanulmányok:

2008-2011 PPKE. Irodalomtudományi Doktori Iskola, Esztétika Műhely, (PhD –abszolutórium) Kutatási téma: A költészet és a festészet összehasonlító vizsgálata

2001-2006 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Festő szak

2000-2001 Óbudai Képzőművészeti Szakközépiskola, Budapest, Festő szak

1998-2000 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Regionális Tehetségkutató Program

1996-1998 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, Matematika-fizika szak

1994-1996 Képző- és Zeneművészeti Középiskola, Marosvásárhely, Szobrász, Képgrafika szak

 

Egyéni kiállítások:

2017 Dekonstruált üzenet, Rákospalota Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye ADELINE Galéria, Budapest

2016 Szöveghelyzetek, K.A.S. Galéria, Budapest

2016 Az eredetivel mindenben megegyező, Telep Galéria, Budapest 2011 Tükrözés/torzulás, Duna Galéria, Budapest

 

ISTVÁN ZAKARIÁS

 

 

 

Education

2008-2011 PPKE.—Aesthetics Laboratory of the Pázmány Péter Catholic Universi- ty Doctoral School of Literary Studies ( PHD absolutory)

2001-2006 Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest, Painting Department 2000-2001 Óbuda Art School, Budapest, Painting Department

1998-2000 Hungarian University of Fine Art, Budapest, Regional Talent Program 1996-1998 Bolyai Farkas Theoretical Lyceum, Targu Mures (RO) - Mathematics- Physics Specialization

1994-1996 Art Lyceum, Targu Mures (RO), Sculpture, printmaking specialization

 

Solo exhibitions

2017 Dekonstructed mesage, ADELINE Gallery, Budapest, Hungary 2016 Textscape, K.A.S. Gallery, Budapest, Hungary

2016 Copy conform to the original, Telep Gallery, Budapest, Hungary 2011 Mirroring/deformity, Duna Gallery, Budapest, Hungary

H - 1078 Budapest, Nefelejcs street. 17 1/11.
zakariasistvan@yahoo.com

+36-30-998-4717